باشگاه کودکان هایپر استار


image

نحوه عضویت در باشگاه کودکان:

با کارت ملی کودک و والدین به خدمات مشتریان فروشگاههای هایپر استار مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه کارت باشگاه کودکان هایپراستار را دریافت نمایید.