چرا همیشه خسته هستید؟


image

کمبو خواب ، رژیم غذایی ناسالم ، نشستن زیاد و بی تحرکی ، زندگی پر از استرس ، سندرم خستگی مزمن