خواص زرشک


image

مبارزه با عفونت ها ، کمک به سلامت دستگاه گوارش ، درمان اسهال ، بهبود سوئ هاضمه ، پیشگیری و بهبود دیابت ، کمک به سلامت قلب ، مبارزه با نشانگان سوخت و سازی ، پاک سازی و سم زدایی کیسه ی صفرا و کبد